Václav Bělohradský

Václav Bělohradský

(nar. 1944 v Praze)
Sociolog a filosof.

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval filosofii a češtinu. V roce 1966 odjel na tříměsíční stipendijní pobyt do Itálie na Univerzitu v Janově. Koncem roku 1969 odjíždí do Itálie znovu, tentokrát již definitivně. Působil zde jako pedagog, později jako profesor sociologie na Filozofickém institutu v Janově. Spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími.

Od roku 1990 působí jako profesor na univerzitě v Terstu a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Je řazen k postmoderním myslitelům a považován za pokračovatele filozofa Jana Patočky.

V roce 2013 byl prezidentem ČR vyznamenán medailí Za zásluhy.

Řadu svých příspěvků, úvah a rozhovorů, např. pro Literární noviny, Mladý svět, Lidové noviny, Reflex, shrnul do knih Přirozený svět jako politický problém. Eseje o člověku pozdní doby (1991), Kapitalismus a občanské ctnosti (1992) či Mezi světy & mezisvěty (1997, 2013, 2. doplněné vydání). Eseje zveřejňované především v Salonu, literární příloze
Práva, v desetiletí 1997–2007 vyšly v knize Společnost nevolnosti. Eseje z pozdější doby (2007, 2009).

 

Webové stránky Václava Bělohradského: http://www.tady.cz/hawkmoon/

 

Odkaz na knihy autora do katalogu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

 

 

 

 

 

Mezi světy & mezisvěty. Reloaded 2013

 

 

 

 

Čtvrtek 24. 4. 2014 17.00 2. podlaží budovy 15, sál B

Setkání se známým sociologem a filosofem Václavem Bělohradským moderuje Zdenko Pavelka z nakladatelství Novela bohemica.

>> přejít na program