Stanislav Struhar

Foto archiv Stanislava Struhara

(nar. 1964 ve Zlíně)
Česko-rakouský autor, básník a prozaik.

Foto: Verlag Wieser

V roce 1988 emigroval do Rakouska. Ve Vídni našel s rodinou nový domov, přijal rakouské státní občanství. Psal nejprve v češtině, od roku 1999 se jeho literárním jazykem stala němčina.

Již od mládí psal básně. Jeho trilogie v básni Stará zahrada vychází nejprve v německém překladu, o dva roky později v dvojjazyčném německo-českém vydání Der alte Garten / Stará zahrada (2001). Zaznamenala zásadní momenty autorova dětství a následné emigrace.

Později publikoval především prozaické knihy. Román Rukopis, napsaný česky, vyšel poprvé v roce 2002 v německém překladu (Das Manuskript), českého vydání se ujalo nakladatelství Signeta v roce 2004. Fiktivní deník francouzsky píšícího spisovatele, Rakušana pocházejícího u Abidjanu, vzbudil svým obsahem i literárním zpracováním nemalou pozornost. V obou zemích se stal jednou z knih týdne.

V roce 2004 byla v České republice uveřejněna také jeho raná próza tematicky zasazená do rakouského prostředí Opuštěná zahrada. Potom následoval český překlad již německy psaného románu Hledání štěstí (2007, v Rakousku 2005), humorný, ale i melancholický příběh jedné lásky, které na pozadí integrující Evropy hrozí ztroskotání.

V románech autor hledá domov a řeší otázku integrace cizince do nové společnosti. Zařadil se do nepočetné, ale o to zajímavější rodiny německy píšících Čechů.

Jeho kniha napsaná německy Fremde Frauen (česky Cizinky, 2013) přináší dvě novely o vztazích mladých mužů k ženám, které spojuje autorovo oblíbené téma pobytu v cizí zemi. Stejné téma se objevuje i v jeho nejnovější knize vydané německy Das Gewicht des Lichts (2014).

 

Odkaz na knihy autora do katalogu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

 

 

 

 

 

 

Cizinky

Úterý 20. 5. 2014 17.00 2. podlaží budovy 15, sál B

Dobří emigranti se vracejí. Michael Stavarič a Stanislav Struhar, dva autoři s podobnou životní a uměleckou cestou, oba se narodili na Moravě, emigrovali, v Rakousku začali psát německy a prosadili se v německojazyčném prostředí. Stanislav Struhar, rodák ze Zlína, představí svou novou knihu Cizinky. Večerem provede Jaroslav Balvín, šéfredaktor Portálu české literatury, překládá Tereza Semotamová.

>> přejít na program