Milan Uhde

Milan Uhde

(nar. 1936 v Brně)
Dramatik, scenárista, prozaik, básník, politik.

Foto: František Kostlán

Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně absolvoval obor čeština a ruština. Pracoval jako redaktor brněnského měsíčníku pro literaturu, umění a kritiku Host do domu, externě vyučoval na Janáčkově akademii múzických umění. Stal se spisovatelem z povolání, ale od roku 1972 nesměl až do roku 1989 publikovat.
Podepsal Chartu 77, podílel se na vzniku samizdatových novin. Pod jmény jiných psal divadelní hry, publikoval v samizdatu. V roce 1989 založil s dalšími disidenty nakladatelství Atlantis a stal se jeho šéfredaktorem. Na Masarykově univerzitě v Brně přednášel českou literaturu.

V letech 1990–92 byl ministrem kultury ČR, v následujících čtyřech letech předsedou České národní rady a poté Poslanecké sněmovny Parlamentu. Poslancem byl až do roku 1998. V roce 1996 začal opět přednášet na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Je držitelem několika ocenění, např. Ceny Egona Hostovského (1980), Ceny Toma Stopparda (1987), Ceny Alfréda Radoka (2007) za hru Zázrak v černém domě, která byla oceněna také Cenou Sazky a Divadelních novin.

Milan Uhde debutoval básnickou sbírkou Lidé v přízemí (1962), poté přechází spíše na prozaickou a dramatickou tvorbu. Vydává povídky Hrách na stěnu (1964), sbírku historických mystifikací  Záhadná věž v B. (1967). V roce 1967 vydává písňové texty pro brněnské Divadlo X Obloha samej cvok.
Je autorem řady rozhlasových a divadelních her, např. Král-Vávra (1964), Svědkové (1965), Děvka z města Théby (1967), Pán plamínků (1977), Velice tiché Ave (1981), Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl (1986), v roce 2007 byla v Divadle Na zábradlí uvedena hra Zázrak v černém domě.

Podle povídky Ošetřovna napsal filmový scénář Souhvězdí Panny (1965). Pod jménem Zdeňka Pospíšila napsal pro Divadlo na provázku muzikálovou adaptaci divadelní hry na téma Olbrachtova Nikola Šuhaje Loupežníkem Balada pro banditu, podle níž byl v roce 1978 natočen stejnojmenný film.

V roce 2013 vydalo nakladatelství Host jeho paměti Rozpomínky. Co na sebe vím.

 

Odkaz na knihy autora do katalogu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

 

 

 

 

 

Rozpomínky. Co na sebe vím

Pátek 25. 4. 2014 17.00 2. podlaží budovy 15, sál B

Besedování s významným českým spisovatelem, dramatikem, scenáristou a politikem Milanem Uhdem nejen o nedávno vydané knize Rozpomínky. Moderuje Martin Pášma, hraje Klarinetové kvarteto ZUŠ Zlín.

>> přejít na program