Jaroslav Balvín

Jaroslav Balvín

(nar. 1981 v České Lípě)
Spisovatel, publicista, editor.

Na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem absolvoval obor Základy humanitní vzdělanosti – estetika; elektronickou kulturu a sémiotiku vystudoval
na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Dokončil také dvousemestrální stáž v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze.

Žije v Litoměřicích.

Byl jedním ze zakladatelů a šéfredaktorem studentského časopisu Filé. Od roku 2004 organizuje a moderuje autorská čtení, performance a multimediální večírky převážně v Ústeckém kraji.

Jedním ze zájmů Jaroslava Balvína je teorie komiksu. Je editorem a autorem průvodního textu antologie komiksů severočeských autorů Bublifuk (Grafobal Pres, 2007).

V roce 2004 založil nakladatelství Grafobal Pres, původně zaměřené na tvorbu naivních a duševně nemocných básníků (Kalné vody. Marginální autoři Ústeckého kraje, 2005). Vyšla
zde také jeho kniha rozhovorů s kulturními a uměleckými protagonisty Ústecka v období od konce sedmdesátých let do roku 2006 Skryté vrstvy (2007). Přispívá do řady periodik a na internetové portály. Je editorem bulletinu Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích s názvem Karel Hynek Mácha. Od roku 2009 je šéfredaktorem vícejazyčného webového Portálu české literatury.

Prozaická prvotina Jaroslava Balvína Mácha: Deníky. Turistický průvodce (2010) byla nominována na Cenu Jiřího Ortena. Ve stejném nakladatelství Novela bohemica vydává novelu věnovanou mj. i Vladimíru Páralovi Lásko, teď! (2011). Příběh se odehrává na severu Čech ve městě L. a navazuje na tradici tzv. severočeské literární školy. Kniha je protknuta mnohými citacemi a odkazy na texty ze světové literatury, z písniček i filmových dialogů.

K severočeské škole a především k Vladimíru Páralovi se hlásí také svou poslední knihou Host a ryba (2013), příběhem dvou kamarádů diskutujících o životě, politice a ženách, které
dobývají v reálném i virtuálním světě.

 

Osobní stránky autora: http://www.jaroslavbalvin.cz/

 

Odkaz na knihy autora do katalogu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

 

 

 

 

 

Host a ryba